Portal

Bakanlığımız tarafından üniversiteler bünyesinde yer alan araştırma altyapılarının envanterinin çıkarılması ile bu altyapıların sosyal ve ekonomik katkılarının tespit edilmesi belirlemek amacıyla oluşturulan “Araştırma Altyapıları Veritabanı” portalı oluşturulmuştur.

Portala https://arastirmaaltyapilari.kalkinma.gov.tr linkinden ulaşılabilir. İlgili şifre işlemleri için Bakanlığımız tarafından belirlenen “Üniversite sorumlusu” ile iletişime geçilebilir. İlgili sorularınız için, arastirma.altyapilari@kalkinma.gov.tr adresine mail atılabilir.